Vi jobbar med allt från enmansföretag, som bara har en dator i drift, till stora företag med komplexa nätverk och flera servrar. Vi använder främst Microsoft programvaror där vi är certifierade, men har goda erfarenheter från olika affärssystem och unika programvaror.

Helhetslösningar/Punktinsatser

Hos vissa av våra kunder jobbar vi med all drift och helpdesk, hos andra gör vi punktinsatser vid t ex "toppar" för IT avdelningen, eller vid olika projekt.

IT-säkerhet

Är ett ämne som alltid är aktuellt. Vi hjälper er att på ett enkelt sätt säkra upp era nätverk, samtidigt som ert data är lättillgängligt.